Doel / visie


Doel

ZZP de Ronde Venen stelt zich ten doel het stimuleren van de bedrijvigheid in de regio, door het ondersteunen van zelfstandige professionals met o.a een netwerk, het geven van informatie, het regelmatig organiseren van workshops en het beschikbaar stellen van een online marktplaats en voor het samenbrengen van vraag en aanbod.

Visie

Zelfstandige ondernemers spelen een belangrijke rol in het economische verkeer. Diverse instanties verwachten dat over enkele jaren het aantal ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) fors zal stijgen en de 1 miljoen zal overtreffen.

Gelijktijdig verandert het aangeboden werk ook dramatisch. Het dienstenaanbod zal een groter aandeel krijgen.

De wet- en regelgeving loopt op deze ontwikkelingen nog ver achter en het is daarom belangrijk dat de krachten zowel nationaal als regionaal gebundeld worden.