De Vereniging


Ontstaan

Op 17 maart 2009 organiseerden de Gemeente De RondeVenen, Rabo Bank Veenstromen en KvK Midden Nederland een eerste netwerkbijeenkomst voor zelfstandige ondernemers in de regio van De Ronde Venen. In deze regio blijken maar liefst meer dan 1800 zelfstandigen bij de Kvk ingeschreven te staan. Bijna 60 zelfstandigen kwamen opdagen en uit het enthousiasme waarmee contacten werden gelegd, bleek al snel dat de bijeenkomst een vervolg moest krijgen.

Na een geslaagde 2e bijeenkomst is door een groep ondernemers het initiatief genomen een eigen vereniging ZZP de Ronde Venen op te richten. Op 1 Januari 2010 was de vereniging een feit.

ZZPdrv is een laagdrempelige, informele en levendige vereniging door en voor ZZP’ers in de Ronde Venen. De vereniging stimuleert ZZP’ers elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. ZZPdrv behartigt de gemeenschappelijke belangen van leden. Zij is gesprekspartner naar gemeenten en andere plaatselijke en regionale instellingen.

Door lid te worden kun je profiteren van de vele voordelen die de Vereniging ZZP De Ronde Venen je te bieden heeft:

  • Lid zijn van een groot en groeiend zakelijk netwerk
  • Gratis toegang tot thema bijeenkomsten ( 3x per jaar)
  • Gratis toegang tot de ZZP-Café’s (3-4 per jaar, consumpties zijn voor eigen rekening)
  • 50% Korting op Workshops
  • Standaard vermelding van uw bedrijfsinformatie op de website.
    Tegen meer prijs is een premium vermelding mogelijk.

Besluit om lid te worden en klik hier.