Bericht van de voorzitter


Beste collega ondernemer,

Een aantal weken geleden hebben we een oproep gedaan aan jou als lid om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van onze ZZP vereniging.
Ik ben erg blij dat deze oproep ertoe heeft geleid dat er tijdens de bijeenkomst van 3/6 drie mensen zijn opgestaan die een bestuursfunctie willen gaan vervullen.
De afgelopen periode hebben zij met elkaar gesproken over de ambitie en de wijze waarop zij deze rollen willen gaan invullen en maandag 22/6 hebben wij, als het oude bestuur, met hen overlegd over de wijze waarop een overdracht kan plaatsvinden. Een aantal praktische zaken zijn daarin inmiddels ingang gezet en formeel rest er dan nog de voordracht tijdens de Algemene Leden Vergadering.
De reeds aangekondigde BBQ van 9 juli willen we dan ook gebruiken om de formele voordracht te doen en tegelijkertijd ook de jaarrekening te presenteren. Na goedkeuring van de voordracht door de leden, gaan we natuurlijk wel vanuit, zal het nieuwe bestuur een toelichting geven op de ideeën die zij hebben voor de aankomende periode.
Voor de overdracht van de bestuursfunctie hebben zich gemeld:
Andre Gruppen als voorzitter
Pieter Maas Geesteranus als penningmeester en
Niels Wortman als secretaris.
Het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn dat er voor 2015 geen incasso van de contributie heeft plaatsgevonden.
Om die reden vragen we dan ook voor je deelname aan de BBQ een bijdrage van €10,- contant te voldoen tijdens de BBQ.
De BBQ zal wederom worden gehouden bij Niels Wortman op de Herenweg 11 in Wilnis.
Vanaf 18 uur ben je welkom voor een hapje en een drankje en de ALV, we houden het kort, begint om 19.30 tussen het eten door.
Ik wil hierbij nogmaals aangeven erg blij te zijn met de mogelijkheid om de ZZP vereniging voort te laten bestaan en hoop je te zien op donderdag 9 juni tijdens de jaarlijkse BBQ.
Met hartelijke groet,
Bert Wever
0640400614